Wat is het Klavar-muziekschrift?

Klavar is een muziekschrift dat is uitgevonden om de leesbaarheid van bladmuziek te toegankelijker te maken.Hierdoor wordt het spelen van muziek voor iedereen bereikbaar. Het Klavar-muziekschrift is de meest intuïtieve muzieknotatie voor toetsinstrumenten vanwege de gelijkenis van de muziekbalk met een toetsenboord en het ontbreken van kruizen en mollen,herstellingstekens en verschillende muzieksleutels.


meer uitleg grootvoorbeelden groot

 
 
 
Verticale notenbalk

muzieknotes

Het Klavar muziekschrift is gebaseerd op het (piano-)klavier. Hiernaast zie je een afbeelding van het pianoklavier waarin de centrale C staat aangegeven
Door de zwarte toetsen van het klavier trekken we nu een aantal lijnen van boven naar beneden. Dit zijn de lijnen van de Klavar notenbalk. De lijnen van de notenbalk komen dus ook in groepjes van twee en drie lijnen bij elkaar te staan.
Om je te oriënteren op het klavier worden de twee zwarte lijnen naast de centrale C als stippellijn weergegeven.
Je leest de Klavar-notenbalk van boven naar beneden.

 
Gemakkelijk te lezen

toetsenboord

In tegenstelling tot het traditionele schrift kent Klavar-muziekschrift geen 'sleutels' (dat zijn tekens vooraan de muziekbalk met een functie die in Klavarskribo overbodig is). Het regelmatig wisselen van sleutel (wat betekent dat  noten weer een andere plaats op de balk ) hebben, is bij Klavarskribo geheel onbekend,omdat elke noot een eigen vaste plaats heeft op de klavarbalk.

De bekende kruisen, dubbelkruis/mol en herstellingstekens zijn in Klavarskribo voor het spelen dan ook niet nodig! Je kunt je dus nooit vergissen in de toets die je aan moet slaan!!

Klavar kent twee soorten noten: witte en zwarte. De witte worden gespeeld op de witte toetsen en de zwarte op de zwarte toetsen van een klavier.
 
De notenstokken

muzieknotes

Alle noten zijn voorzien van stokken; de stok naar rechts wordt met de rechterhand gespeeld, de stok naar links: linkerhand.  Een noot duurt steeds door tot de volgende van dezelfde hand of stem, tenzij een stopteken of doorklinkstip wordt gebruikt.

Bij het Klavar- muziekschrift is dus altijd ondubbelzinnig te zien met welke hand een noot moet worden gespeeld.
 
Maat en ritme

notenschrift klavar voorbeeld

Bij Klavar staan de noten in strikte volgorde waarin ze gespeeld worden en zijn maat- en telstreepjes aangebracht waardoor je altijd het overzicht hebt, wanneer een noot moet worden gespeeld. Normaal gesproken zijn er geen symbolen voor nodig behalve de stop - en doorklinkstippen.
     .