Jaarlijkse Algemene Vergadering - Muziekdag

Elk jaar in april wordt de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering en Muziekdag gehouden. Sinds een aantal jaren vindt deze plaats in verschillende zalen van orgelfabrikant Content in Ermelo. 's Morgens wordt eerst de Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden, waarin het bestuur verantwoording aflegt over het gevoerde beleid van het afgelopen kalenderjaar. Daarnaast worden belangrijke onderwerpen besproken en voorstellen aangaande de toekomst van de vereniging aan de leden voorgelegd. Na de lunch worden meestal diverse workshops en masterclasses door muziekdocenten of andere professionele musici gegeven. Ook zijn er lezingen over interessante muzikale onderwerpen door zowel muziekdocenten als leden. Er is ook gelegenheid voor samenspel op de diverse toetsinstrumenten Er zijn uiteraard ook diverse Content-orgels te bespelen. Er is een afsluitend concert voor en door de aanwezige leden. Ook zijn de nieuwste uitgaven van de Stichting/Uitgeverij Klavarskribo te bekijken, door te spelen en uiteraard te kopen. Er is dan ook gelegenheid om gebruikte Klavar-muziek in te zien en te kopen.

logo hr kader

ALV en muziekmiddag op 23 april 2022

 
Regiodagen

Een paar keer per jaar organiseren we Regio-ontmoetingsdag en in de verschillende delen van ons land. In het voorjaar organiseren we – bij voldoende belangstelling – een ontmoetingsdag rond één toetsinstrument afwisselend piano, orgel of accordeon.

In het najaar organiseren we een algemene regio-ontmoetingsdag voor iedereen, die een toetsinstrument bespeelt en daarbij gebruik maakt van het Klavar-muziekschrift.

De datum voor de eerstvolgende regio-ontmoetingsdag is nog niet vastgelegd. Meestal is het de laatste zaterdag van oktober of de eerste zaterdag van november.
Eerdere Regio-Ontmoetingsdagen waren :

Programma van de regiodag november 2019: Elburg
• Workshop pianospel met Jacqueline Dekker (klassiek) of met Piet Schollema (jazz)
• Bezoek aan het Nationaal Orgelmuseum
• Bezoek aan de Grote kerk Elburg en gelegenheid tot orgelbespeling
• Samenspel accordeons
• Workshop Klavarscript (Klavar vertaalprogramma)
• Klavaruitleg
• Mini concerten


Programma van de regiodag maart 2019: Kampen
• Uitleg over de orgels in Bovenkerk
• Orgelbespeling door een aantal KVN-leden
• Excursie naar orgelmakerij Reil in Heerde
 

Programma van de regiodag november 2018: Eindhoven
• Orgelbespeling door leden
• Workshop Eleonore Knape klassiek piano
• Workshop jazz piano door Piet Schollema
• Workshop kruizen en mollen door Antoon Dekker
• Workshop Klavarscript
• Ontmoeting /samenspel accordeonisten
• Ontmoeting elektronisch orgel spelers
• Mini concerten voor orgel en piano 
Op zoek naar iemand binnen onze vereniging om mee te spelen?

De vereniging is de club om elkaar rondom muziek te ontmoeten en samen te musiceren. Tijdens een van onze regiodagen of via ons forum kan je op zoek gaan naar andere musici om mee samen te spelen.

meespelen

 
     .