Leunis Padmos heeft een handleiding gemaakt voor het overzetten van basnoten voor accordeon. Deze vindt u in de bijlagen, evenals diverse bijlagen bij die handleiding.
In de bijlagen vindt u het volgende:

 1. Handleiding overzetten
 2. Les 2 van de ideaalcursus Accordeon (pak het bestand uit, dan bevat het 12 pdf-pagina's)
 3. Blz 31, 32 en 33 van handleiding Kaasjager
 4. Blz 180, 181 en 182 Alg. muziekleer Kaasjager
 5. Tabel voor de basnotatie
 6. Basnoten geheugensteuntje
 7. Morinetta uitgewerkt
 8. Accordeon register
 9. Extra handleiding voor het plaatsen van registersymbolen
 10. Aanpassen accordeonbalk in Klavar
 11. Vertalen van accordeonmuziek voor orkes
 

Attachements

Stappenplan voor het aanpassen accordeonbalk in Klavar.pdf
Algemene muziekleer.zip
Accordeon register BMP.pdf
Tabel basnotatie.pdf
Morinetta.zip
Extra handleiding voor het plaatsen van registersymbolen.pdf
Basnoten geheugensteun.pdf
Algemene muziekleer.zi
Vertalen van accordeonmuziek voor orkest.pdf

     .