KlavarScript

Het programma Klavarscript is door Marco van der Kolk gemaakt. Hij heeft ons toestemming gegeven  voor een link naar zijn website: www.klavar.com/nl  Hier kun je het programma downloaden. Met Klavarscript kun je MIDI-files  en XML-bestanden omzetten in Klavar-muziekschrift.  Je kunt ook handmatig alle noten en muziektekens en tekst invoeren.

Marco heeft in augustus 2014 een laatste update beschikbaar gesteld, omdat de eerdere versie crashte op de toenmalige nieuwste MusicXML bestanden. Als je deze laatste versie in een andere map installeert, kun je ook de vorige nog gebruiken (je krijgt alleen op de oude een melding over iets wat niet gevonden kan worden, maar het werkt daarna wel gewoon goed).

Het programma is tot nu toe gratis. Maar een bedankje aan Marco of een kleine financiële bijdrage zal hij zeker waarderen.

 

 

MIDI-bestanden bevatten niet alle nodige gegevens

Het programma gebruikt het bestands formaat MIDI. Verwacht niet, dat als je een MIDI muziekbestand opent in Klavarscript er een volledig uitgewerkt muziekstuk op papier wordt gezet. Daarvoor is de informatie die in de MIDI-bestand voor muziek is opgenomen te beperkt. Klavarscript neemt vooral gegevens over die betrekking hebben over wanneer een noot begint wordt en wanneer deze weer eindigt, voor welke partij die zijn (links en rechts) en meta gegevens zoals toonaard (herkent geen mineur) en maatindeling.

Met het programma Klavarscript voegt je informatie toe aan een MIDI-bestand die voor het muziekafspelen van MIDI afspelen van geen belang is, maar wel voor de bladmuziek, zoals boogjes, dynamische teken, uitvoeringsaanwijzingen enz.  

 

Exporteren en importeren van XML-bestanden

MusicXML-bestanden bevatten wel alle informatie om bladmuziek te maken. Klavarscript kan zo’n bestand wel inlezen, maar niet weer als XML-bestand opslaan. Het in Klavarscript geïmporteerde of nieuw aangemaakte bestand wordt als Midi-bestand opgeslagen met behoud van de door jou aangebrachte lay-out met alle tekst- en muzikale notatie-gegevens.

We raden je aan, om bij het gebruik van een scanprogramma of notatie-programma zoals Finale, Sibelius, Sharpeye, Smartscore64, Photoscore , Dorica, Musescore e.d. de bestanden op te slaan/te exporteren als XML-bestand.

Let op : er zijn inmiddels een paar soorten XML-bestanden. Vooral bij een programma als Musescore moet je daar goed op letten. Als je zelf een stukje muziek geschreven hebt, kies dan bij het exporteren hier uit de beschikbare types XML-bestanden deze : ongecomprimeerd (verouderd) *xml.

Musescore heeft inmiddels ook een enorme database aan muziekbestanden, die je alleen voor eigen gebruik mag downloaden. Je moet dan wel jaarlijks voor een licentie een klein bedrag betalen. Open deze bestanden eerst in Musescore en sla ze ook dan op in het bestandstype : ongecomprimeerd (verouderd)*xml.

Let wel : Het openen van een PDF in Standaard Muzieknotatie in Musescore gaat – via een omweg – soms goed. Maar bij complexere muziek raden we dit echt af. Gebruik hiervoor een van de andere hierboven genoemde programma’s.

 

Handleidingen

In een van de bijlagen hieronder vind je een, door Leunis Padmos gemaakte handleiding “beginnen met Klavarscript” 

In de handleiding wordt aan de hand van het bekende Wiegelied van Brahms de werking van Klavarscript uitgelegd. Begonnen wordt met de originele midi-file (Brahms1.mid) Uiteindelijk is de file Brahms2.mid het resultaat. Deze zijn eveneens te downloaden (zie onder dit artikel).

Je kunt ook meteen kiezen voor de zeer uitgebreide en uitstekende handleiding gebruiksaanwijzing Klavarscript rev 05. , gemaakt door Adri Koetsier.

 

Hulp, bij het overzetten van muziek uit het notenschrift naar het Klavar-muziekschrift

Onderstaand is ook de bijlage “Overzethulpje” te downloaden.  Deze komt heel goed van pas wanneer je het traditionele notenschrift nog niet of nauwelijks kunt lezen.
Hierin worden o.a. besproken:  de noten  (in de G- en F-sleutel), notenwaarden, rustwaarden, kruisen en mollen, herstellingstekens e.d.

 

Tips en Trucs

Tenslotte is er nog een document met vele tips en trucs die je kunnen helpen bij het maken van een mooie muzieknotatie. Met name wordt hierin uitgelegd hoe je een goede balken indeling kunt maken. Tips en Trucs voor het klavarnotatie programma Klavarscript 2202-05-25.

 

Bijlagen

pdfTips en Trucs voor het Klavarnotatieprogramma KlavarScript

Klavarscript_009_extra_sjablonen_2022.zip>

Klavarscript - Gebruiksaanwijzing Klavarscript rev 05.pdf>

Klavarscript - 008_Overzethulp.pdf>

Klavarscript - 008_Claus_Walden-Het_traditionele_notenschrift.pdf>

Klavarscript - 008_brahms2.mid>

Klavarscript - 008_brahms1.mid>

Klavarscript - 008_Beginnen_met_KlavarScript_dec._2008_.pdf>

     .